Partnereink
 
 
UniCredit Bank
 
 
 
 
 
 
Megyei Tűzoltónap, Sümegen
Forrás:
Sümeg, 2009. május 11.
A tűzoltófecskendő átadásával egybekötött megyei Flórián-napi rendezvényt tartott
2009. április 30-án Sümegen a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Sümeg város Önkormányzata, Sümeg Hivatásos Önkéntes Köztestületi Tűzoltósága, valamint a Megyei Tűzoltó Szövetség.
 

A hagyományokhoz híven Május 4-én Szent Flóriánra emlékeznek a Tűzoltók. Arra a legendára, mely évszázadokon át fennmaradt, s mely a mai napig táplálja a tűzoltó hivatás szellemiségét. A meghívott és berendelt állományt, a városi és települési önkormányzatok vezetőit, képviselőit, a társ rendészeti és fegyveres erők vezetőit, képviselőit, az intézmények, gazdálkodó szervezetek vezetőit, képviselőit, valamennyi megjelent kedves vendéget Dr. Lauer János tű. ezredes úr, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte.

    Példaértékű szervezettségük, hatékonyságuk, fizikai és szellemi munkájuk, elkötelezettségük, lelkierejük – értékelte beszédében a tűzoltók emberfeletti tevékenyégét dr. Rédey Zsolt, Sümeg polgármestere a megyei tűzoltónapon. A rohanó XXI. században egyre több katasztrófavédelmi feladatot élet-, és értékmentést végeznek el a lánglovagok – tette hozzá a város elöljárója Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje napja alkalmából rendezett megyei ünnepségen, a Hotel Kapitányban. Az ünnepi beszédet Miskolczi Tibor tű alezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató helyettesének köszöntő és ünnepi gondolatai követték, melyben kitekintést nyújtott Veszprém megye tűzvédelmének jelenlegi és jövőbeni tűzvédelmi helyzetéről, céljairól és feladatairól. A tűzvédelem közös feladat és csak összefogva, egymást segítve lehet a jövőbe tekinteni, természetesen ahol meg van a feladata a hivatásos, a köztestületi és önkéntes tűzoltóknak egyaránt.
 
    Ez a nap nekünk, tűzoltóknak más, mint a többi. Hiszen alkalmat ad arra, hogy ha csak egy pillanatra is, de megálljunk, magunk mögé és köré tekintve meglássuk azokat a személyeket, akik szaktudásukkal, erkölcsi iránymutatásukkal hozzájárulnak, falvainknak, községeinknek biztonságot nyújtó és hagyományokat megőrző munkájához, hivatásához, s ezzel komoly és meghatározó szerepet vállalva a megyénk, és a környék tűzvédelmének megteremtésében.
Tudjuk, jól, hogy azok a személyek, akik önzetlen munkájukkal segítenek tűzvédelmünk javításáért, legtöbbször láthatatlanul, ám annál inkább észrevehető módon teszik azt.
Ezért szerettük volna megragadni ezt az alkalmat, hogy ezen személyek láthatóvá váljanak, legalább a Flórián-nap alkalmából:
 
    A kitüntetettek közül a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóságtól Németi Attila tűzoltó főtörzsőrmester kapta meg az év Veszprém Megyei tűzoltója címet, amit Talabér Márta adott át. A Veszprém megyei közgyűlés alelnöke maga is rangos elismerés tulajdonosa lett, ugyanis dr. Lauer János tűzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelem Igazgatójától a megye tűzvédelmének javítása érdekében tett kiemelkedő munkájáért „Veszprém megye tűzvédelméért” cím arany fokozatát vette át. A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóság Országos Szövetsége Veszprém megye önkéntes tűzoltóságainak támogatásáért a LÖTOSZ polgári tagozat, ezüst fokozatának Érdemkeresztjét adományozták Miskolczi Tibor tű alezredes úrnak, megyei katasztrófavédelmi igazgató helyettesnek. 
 
A fent nevezetteken kívül további dicséretek, jutalmak, és elismerő oklevelek átadására került sor:
2009. április 29.-én került megrendezésre Kecskeméten az országos Tűzoltó Napi ünnepség, ahol két Veszprém megyei kollégánk is magasabb színtű elismerésben részesült.
 
Az önkormányzati miniszter jutalomban részesítette – elöljárói javaslatára – Szennyai Ferenc tűzoltó főtörzszászlóst, Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága technikusát, 
továbbá soron kívül előléptette tűzoltó alezredessé Fülöp Gyula tűzoltó őrnagy urat, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentésszervezési osztályvezetőjét.
 
 
Dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy, az országos katasztrőfavédelmi főigazgatóság főigazgatója dícséretben és jutalomban részesíti – elöljárói javaslatára – munkakörében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Tűzoltó Nap alkalmából:
Kutas Imre tű. százados urat, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadóját
,soron kívül előlépteti – elöljárói javaslatára – munkakörében nyújtott kiemelkedő helytállásáért Tűzoltó Nap alkalmából:
Piedl László tű. főhadnagy urat, Balatonfűzfő Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága szolgálatparancsnokát
 
 
Dr. Lauer János tűzoltó ezredes a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója dicséretben és jutalomban részesíti – a megyei Tűzoltó Nap alkalmából eredményes munkája elismeréseként:
Nagy Vilmos tűzoltó alezredes urat,
Horváth István tűzoltó őrnagy urat,
Németh Vilmos tűzoltó őrnagy urat,
Kővári László pv. főtörzszászlós urat,
Nádai Sándor urat,
Cseh Péter urat.
 
 
Dr. Lauer János tűzoltó ezredes a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgatója a tűz- és katasztrófavédelem érdekében kifejtett áldozatos munkája elismeréséül katasztrófavédelmi emlékplakettet adományozott:
Prof. Dr. Rédey Ákos rektor úrnak. Rektor úr szakmai elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni, az elismerést Dr. Husvéth Ferenc rektor-helyettes veszi át.
Dr. Czirner József főorvos úrnak. Czirner úr egyéb szakmai elfoglaltság miatt az elismerést későbbi időpontban veszi át.
Dr. Bujdosó László tisztifőorvos úrnak, aki egyéb szakmai elfoglaltság miatt az elismerést későbbi időpontban veszi át.
Dr. Bakonyi Árpád vezérigazgató úrnak. Bakonyi úr szakmai elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni, az elismerést Tarró Károly humánpolitikai igazgató veszi át.
Szűcs Pál mk. ezredes parancsnok úrnak.
 
Dr. Lauer János tűzoltó ezredes a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgatója az igazgatóság szakmai feladatai ellátásának segítése érdekében kifejtett kimagasló tevékenyégének elismeréséül katasztrófavédelmi oklevelet adományozott:
Wéber Antal tű. ezredes igazgató úrnak
Fűke Sándor Csaba ügyvezető igazgató úrnak
 
 
A Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke – a tűzvédelem érdekében kifejtett példamutató tevékenységért Széchenyi Ödön Emlékplakett elismerésmerésben részesíti
Kovács István tű. alezredes Urat, Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokát, valamint
Ifj. Wolf Ferenc Urat, Bakonyoszlop község Polgármesterét
 
 
A Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke - Veszprém Megye tűzvédelmének javítása érdekében tett kiemelkedő munkája elismeréséül „Veszprém Megye Tűzvédelméért” arany fokozatát adományozza
Somogyi László tű. alezredes Úrnak, Pétfűrdő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának
Dobai Sándor Úrnak, Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület elnökének
Talabér Márta, Asszonynak, Veszprém Megyei Önkormányzat alelnökének
Regenye Zsolt Úrnak, Bakonybél Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltójának
 
 
A Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke - Veszprém Megye tűzvédelmének javítása érdekében tett kiemelkedő munkája elismeréséül „Veszprém Megye Tűzvédelméért” ezüst fokozatát adományozza
Molnár Gábor Úrnak, Sümeg ÖKT tűzoltójának, Sümeg ÖTE elnökének
Dr. Katzer Zoltán, Ajka Kristály Üvegipari Kft. Vezérigazgatójának
Páder Attila Úrnak, Tesco-Global Áruházak ZRT. Veszprém, Biztonságtechnikai vezetője
Németh Ottó Úrnak, Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület, Parancsnok-helyettes
Sebestyén Gyuláné Asszonynak, Bakonybél Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítőjének
 
 
A Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke - Veszprém Megye tűzvédelmének javítása érdekében tett kiemelkedő munkája elismeréséül „Veszprém Megye Tűzvédelméért” bronz fokozatát adományozza
Rozmán Gyula tű. százados Úrnak, Ajka Vros HÖT Parancsnokának
Németh László Úrnak, Nyirád Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának
Gyalog László Úrnak, Sümeg ÖKT tűzoltójának, Sümeg ÖTE tagjának
Daróczi László Úrnak, Sümeg ÖKT tűzoltójának, Sümeg ÖTE tagjának
Tóth József Úrnak, Kékkúti Hagyományőrző Tűzoltóraj Parancsnokának
Palkovics József Úrnak, Bakonybél Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltójának
 
 
Szennyai Ferenc tű. főtörzszászlós úr a Balatonfüredi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság parancsnok-helyettesét elismeréseket adott át, Dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Balatonfüred Város Polgármestere nevében – szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért – pénzjutalomban részesíti a Balatonfüredi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság állományából:
Bebők Krisztián parancsnok-helyettes úrnak
Mészáros Péter szolgálatparancsnok úrnak
Csákány Péter gépkocsivezetőnek
Mohos Gábor gépkocsivezetőnek
 
Az Igazgatóság az idei évben is meghirdette a „Modellezz – Írj -Vegyél részt a katasztrófavédelemben!” című pályázat-sorozatát. Az idei évben a második fordulóban felső tagozatosok számára nyílt lehetőség pályamű készítésre. Helyszíni tudósítás, riport és természeti katasztrófákat bemutató írás kategóriák legjobbjait díjaztuk.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a modellpályázaton elért eredményéért jutalomban részesíti
Deli Júliát a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola tanulóját
Tóth Gabriellát a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola tanulóját
Balázs Brigittát a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóját
 
    A Veszprém megyében működő „105 Közalapítvány” jóvoltából a megyei ünnepségen 8 db tűzoltó sisak átadására került sor. A sisakokat 3 önkéntes tűzoltóságnak (Zalahaláp, Csabrendek, Bakonybél) ítélte oda az alapítvány kuratóriuma, a sisakokat átadta Dr. Lauer János tű. ezredes az alapítvány elnöke.
 
    Ezt követően a VMKI és a Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának jóvoltából egy LADA NIVA terepjáró átadására került sor Zirc Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság részére, mely gépjármű bizonyára nagyban fogja szolgálni az ott és a környékben élők biztonságát és gyorsabb tűzoltói beavatkozás feltételét.
 
    Dr. Rédei Zsolt, Sümeg Város Polgármestere csapatzászlót adományozott a városban működő Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságnak, melyet Gáspár Péter a tűzoltóság parancsnoka vett átt és büszkén lengette meg a jelenlévők elött. A csapatzászlóra szallagot kötött Sümeg Város önkormányzatának részéről Dr. Rédei Zsolt polgármester, Igaz Sándor a Megyei Tűzoltó Szövetség Alelnöke, valamint Dr. Lauer János tű. ezredes a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója.
    Az ünnepség színfoltja lett, hogy dr. Lauer János igazgató a sümegi várhoz tartozó múzeum kocsi gyűjteményének egy 1800-as évekből származó, eddig saját tulajdonában levő korabeli tűzoltó fecskendőt adományozott. Az értékes ajándékot, illetve a fecskendő kocsiról származó kürtöt Papp Imre várkapitány vette át jelképesen, aki pohár köszöntőjében meghatározónak nevezte a tűzoltók embert próbáló munkáját.
 
    A tűzoltók, illetve védőszentjük előtt tisztelgő eseményt helyi diákok verse, komolyzenei előadása tette emlékezetessé.  
Az eseményről készült további fotók a http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/kepnezo.php?hirazon=169&kepazon=1307 címen láthatnak.


További képek:
images/hirkepek/kicsi/546.jpgimages/hirkepek/kicsi/547.jpg

Vissza a főoldalraLap tetejére 
Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | Hírarchívum